Tenester
Kveen as tilbyr:

 • Entreprenørtenester innanfor bygg og anlegg
 • Bygging av alle typar veg og mindre tunnellar
 • Opparbeiding av kommunal-tekniske anlegg
 • Opparbeiding av tomter
 • Massetransport
 • Levering av alle typar masse
 • Muring av forstøtningsmurar
 • Opparbeiding av park- og grøntanlegg
 • Spesialtransport av maskiner
 • Utføring av vintervedlikehald som strøing og brøyting av vegar og plassar

 • Verksemda har sentral godkjenning for utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2.