Referansar
STATENS VEGVESEN NY VEG E39 KLOKKARGARDEN - HJELLE G/S VEG 2013 / 2014
Stryn Kommune Rise Næringsareal - Nytt VA anlegg med tilførsel veg 2014
Statens Vegvesen Passeringslomme Stårheim fergjekai 2013 / 2014
Ulstein Kommune Osnesvegen Ulsteinviki 2012 / 2013
Statens Vegvesen Ny veg E39 Hauasvingen 2012 / 2013
Stryn Kommune? Nytt kryss/innkøyring shell v/ Arvid Karstad 2013
Stryn Kommune Loen Kyrkjegard 2012 / 2013
Statens Vegvesen Ny veg Olden sentrum FV724 2011 / 2012
Statens Vegvesen Holentunellen mellom Olden-Innvik RV60 2011 / 2012
Statens Vegvesen Bygging av ny veg -Ugla mellom Olden-Innvik RV60 2010 / 2011
Statens Vegvesen Rassikring Rv. 60, Røyr - Hellesylt 2009 / 2010
Stryn Energi AS Graving av kabelgrøfter for framføring av fiberkablar i Stryn 2009
Sunnfjord Miljøverk Opparbeiding av kompostareal, Hesjedalen Førde 2009
NGI Prosjekt "Master Ryggfonn" i Skjæringsdalen, Stryn 2008
Stryn Kommune Vassleidning Vik - Grønevik 2008
Statens Vegvesen Kjettingplass på Svarstad i Stryn 2008
Mesta AS Opparbeiding av byggefelt "Sagehaugen" på Fjelli i Stryn 2008
Statens Vegvesen Fv. 724 Yri - Rustøen. Utviding av eksisterande veg 2007-2008
Stryn Energi AS Legging av rør til fjernvarmeanlegg 2007-2008
NCC Bygging av inntaksdammar og overføringsledningar m.m til Innvik Kraftverk 2005- 2007
Eid Kommune Bygging av 800 meter lang gangveg Korsen - Klokkargarden, med komplett VA-anlegg og gatebelysning 2004-2005
Sogn og Fjordane fylkeskommune Veg til ny maritim skule i Måløy 2004
Vannkraft Øst Bygging av rasteplass med sanitæranlegg 2004
Statens Vegvesen/ Vannkraft Øst Omlegging av 1,3 kilometer riksveg ved Heggjebotvatnet i Skjåk 2002-2003
Bremanger kommune 5 kilometer kommunal veg, samt sprenging av 230 meter lang tunnel 1999-2001
Stranda kommune Opparbeiding av ny småbåtkai på Stranda 1998
Statens Vegvesen/Sogn og Fjordane fylkeskommune Opparbeiding av veg, samt utvikling av kommunaltekniske installasjonar. Ferdigstilling av Miljøgata i Stryn. 1994-1995
Statens Vegvesen Ny rundkøyring i Stryn 1993