Lastebil og buss
Verkstad-delen av Kveen as har lang og god erfaring som verkstad-partnar for krevjande lastebil- og busskundar.

Vi tilbyr i dag:


 • serviceavtale med MAN Truck & Bus
 • HØG KOMPETANSE
  Kveen as legg vekt på at våre mekanikarar har høg og oppdatert kompetanse. Alle våre fem mekanikarar har fagbrev innanfor sine område. Dette er med på gje deg som kunde rask og effektiv service.
  KUNDAR
  Vi har ei rekke krevjande kundar og ulike taxi- selskap, som er med på å motivere oss til vedvarande streben etter å finne gode løysingar for rask og sikker reparasjon og service av kundane sine bilar.
  TIMEBESTILLING
  Timebestilling finn du her.