EU-kontroll
VI I KVEEN MOTOR KAN TA EU-KONTOLL PÅ BILEN DIN

Tidlegare fekk du påminning om EU-kontroll fra Statens vegvesen. Dette er det no slutt på. Alle bilar eldre enn fire år skal inn til kontroll kvart 2. år. Det året bilen er førstegangsregistrert avgjer kva år du skal til kontroll.

Bilar registerte i årstall med partal skal kontrollerast i år med partal. Sluttsifferet i registreringsnummeret ditt avgjer kva månad du må ha gjennomført EU-kontrollen.

Sluttsiffer 1 til 6 = januar til juni.
7 = november. 8 = august. 9 = september og 0 = oktober.
I juli og desember er det ikkje innkalling til kontroll. Du kan ta kontrollen inntil 4 månader før kontrollmånaden.


Sjekk EU-kontrollfrist for din bilBestill time til EU-kontroll


EU-KONTROLLEN TEK DU HJÅ KVEEN MOTOR