Om oss
Lars Kveen as vart stifta i 1980 av Lars Henry Kveen. I mai 2013 endra selskapet namn til Kveen as, i samband med at sønene Lars Helge Kveen og Jon Gudbrand Kveen Øvre-Flo overtok alle aksjane i selskapet.


Verksemda har kontor i Stryn i Sogn og Fjordane, og opererar innanfor to kjerneområde:

 • Kveen Anlegg
 • Kveen Motor

 • Kveen as er også eigar av selskapet 360World som tilbyr 360graders foto på internett.


  Verksemda har sentral godkjenning for ansvarsrett, og er i tillegg godkjend som lærlingbedrift.


  Kveen as var tidlegare eigar av Fjord Helikopter, men valde i 2016 å selje selskapet til Fonnafly for å kunne satse meir på våre to kjerneområde. Les meir her

  VI STØTTAR....

  Vi er opptekne av å vere ein positiv bidragsytar i lokalsamfunnet, og støttar:
  -Stryn håndball
  -Stryn sykkelklubb
  -Koordinatorstilling mellom skule og næringsliv i Stryn