TILBUDSÅPNING PÅ RIKSVEI 55
Rett før påske vart Kveen Anlegg innstilt av Statens Vegvesen til ny kontrakt vedk. ny G/S veg på RV55 Kløvi-Njøs i Leikanger.

Dette medfører at etter ein roleg periode i vinter blir det fullt "trøkk" i Kveen Anlegg fra april og utover hausten.

http://www.at.no/anlegg/2016-03-08/Tilbuds%C3%A5pning-p%C3%A5-riksvei-55-20277.html